Rapporten


 #   Rapportnaam   Beschrijving 
1. Personen met een "bijna" geboortedatum in Flevoland Flevoland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
2. Personen met een "bijna" geboortedatum in Friesland Friesland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
3. Personen met een "bijna" geboortedatum in Gelderland Gelderland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
4. Personen met een "bijna" geboortedatum in Groningen Groningen: weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
5. Personen met een "bijna" geboortedatum in Limburg Limburg: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
6. Personen met een "bijna" geboortedatum in Noord-Brabant Noord Brabant: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
7. Personen met een "bijna" geboortedatum in Noord-Holland Noord-Holland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
8. Personen met een "bijna" geboortedatum in Overijssel Overijssel: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
9. Personen met een "bijna" geboortedatum in Utrecht Utrecht: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
10. Personen met een "bijna" geboortedatum in Zeeland Zeeland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
11. Personen met een "bijna" geboortedatum in Zuid-Holland Zuid-Holland: Weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
12. Personen met een "bijna"geboortedatum in Drenthe Drenthe: weergegeven worden alle records met een onvolledige geboortedatum in de periode 1809 en 1917. 
13. Steenbok Personen, geboren in het astrologische teken Steenbok (Capricornus): 22.12.-20.01.
Individuals born in astrological sign capricornus: 22 DEC - 20 JAN

Steenbok 22 december - 21 januari Ik streef mijn doel na Maatschappelijke positie. Je doelen Het leerproces van de pijn. Wetten Plichten en verantwoordelijkheden Heerser Saturnus - geeft aan hoe we door noodzakelijke beperkingen onze eigen vorm moeten zien te vinden, om daarmee te kunnen funktioneren in de maatschappij - hoe je met verantwoordelijkheden, plichten en allerlei wetten omgaat - welke doelen je jezelf stelt Capricorn is the Cardinal-Earth sign. Capricorns are natural goal setters. They willingly handle many tasks if it helps them get what they want. Many things get accomplished simply because they happen to be part of Capricorn's overall efforts to reach higher goals. They need definitive guidelines. Rules and regulations provide structure they need for establishing the pattern of their own actions. They must learn however, that the end never justifies the means.  

14. Waterman Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02.
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB

Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid. Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen Politieke partijen. Klubverband Heerser Uranus; - geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen. - hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn - mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones. 

15. Vissen Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological signVissen 20 februari - 22 maart Ik offer en droom verder Afzondering. Eenheidsbeleving. Illusies Helderziendheid. Aanvoelend vermogen. Geheimen. Fantasie Dromen. Hypnose, Verborgen vijanden. Onzichtbare tegenwerking Heerser; Neptunus - geeft aan daar waar je zonder eigenbelang anderen kunt helpen - hoe je omgaat met spirituele waarden - daar waar je "de mist in kan raken", en erg beïnvloedbaar bent - - hoe iemand intuïtief zijn juiste draai in het leven vindt. Pisces is the Mutable-Water sign. Pisceans adapt emotionally to the influence of their environment. Often painfully shy, they are adept at imitating the mannerisms of other people as a way of hiding their own personality. Pisceans can too easily become victims of their considerable ability to identify with the personality and problems of other people, since it severely restricts the development of their own personality traits and talents. 
16. Ram Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Ram 21 maart - 21 april Ik ben Het ik ben Het pure begin. De impulsieve aktie Heerser Mars; - zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden - hoe je voor jezelf opkomt - hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities. 
17. Stier Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei
Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY Stier 21 april - 21 mei Ik heb Materieel en geestelijk bezit, principes en ideeën Zekerheden en dingen die van waarde zijn voor iemand. Je motivatie en vaardigheden Heerser Venus - zegt hoe je omgaat met het aardse, met je lichaam en hoe je "in je lijf zit" - over je gevoel voor harmonie en schoonheid, dingen waarvan je geniet - hoe je motivatie is om iets te doen, en op welke manier je met je vaardigheden omgaat Taurus is the Fixed-Earth sign. Taureans stubbornly cling to their own ideas and habits, and may fail to take advantage of new ideas or situations simply because they cannot see their practical use. They have to understand that while tenacity and a stable temperament yield rewards in many endeavors, tolerance and flexibility are the best assets when it comes to personal relationships. 
18. Tweelingen Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni
Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUNTweelingen 21 mei - 21 Juni Ik vergaar kennis Kontakten en kommunikatie Het omgaan met informatie Uitwisseling met de andere mens Heerser Mercurius; - hoe je manier van praten, schrijven en telefoneren is - hoe je met je direkte omgeving omgaat - hoe je iets overdenkt en leert van de dagelijkse ervaringen Gemini is the Mutable-Air sign. Using their communicative skills, Geminis adapt to any situation they encounter. However, they must learn to speak with candor instead of simply repeating what others want to hear. Clever-tongued Geminis develop the amazing ability to obscure the facts in their stimulating and imaginative chatter. 
19. Kreeft Personen, geboren in het astrologische teken kreeft (Cancer): 22 juni-22 juli
Individuals born in astrological sign cancer: 22 JUN - 22 JUL Kreeft 21 juni - 23 juli Ik voel Emoties ; Afkomst; Gevoel voor traditie Huis; Familie; Veiligheid en geborgenheid Onberedeneerbare stemmingen die uit het diepst van ons innerlijk (de psyche); omhoogkomen. Heerser Maan: - zegt iets over je onbewuste gedrag en het gedrag dat je inschakelt om weer op poten te komen - hoe je met gevoelens en met intimiteiten omgaat - in hoeverre je "echt bij jezelf" kunt zijn - hoe je omgaat met voeding en je eigen huis hoe je omgaat met veiligheid en emotionele geborgenheid - hoe je je ervaringen verwerkt en verteert en omgaat met je verleden Cancer is the Cardinal-Water sign. Cancerians get things done through the power of their emotional commitment. Not only do they aggressively work to accomplish the goals inspired by their own feelings, they also know how to appeal to the emotions of others. By making other people feel like family members, Cancerians effectively inspire others to help get projects accomplished. They have to learn how to reach an emotional balance since they tend to be overly sensitive and moody. 
20. Leeuw Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG Leeuw 23 juli - 23 augustus Ik wil Zelfexpressie en eigenwaarde De presentatie van het ego De scheppingsdrang Heerser Zon; - zegt iets over je bewuste gedrag - geeft de weg aan die 'n mens het beste kan gaan om zich in overeenstemming met z’n diepste ware zijn te ontplooien - hoe je omgaat met creativiteit, romantiek, kinderen en in hoeverre je "het kind in jezelf" een plaats durft te geven. - of je vertrouwen hebt in je intuïtie en je hart, jezelf durft te zijn Leo is the Fixed-Fire sign. Leos stubbornly cling to their pride. They resent the indignity of altering their opinions or behavior in front of or at the request of others. Their stubborn nature makes it hard for them to accept that there is no virtue in giving what they want to give rather than what may really be wanted or needed, and no reward in misguided loyalty to those who are not worthy of it. 
21. Maagd Personen, geboren in het astrologische teken (Virgo): 24 augustus-23 september
Individuals born in astrological sign virgo: 24 AUG - 23 SEP Maagd 23 augustus - 23 september Ik onderzoek Werk. Een taak hebben Dienstbaar en praktisch zijn Kritisch vermogen Gezondheid en het opbouwen van levensgewoonten Heerser Mercurius ; - hoe je met je werk omgaat - hoe je analyseert en je bezig houdt met het detail - in hoeverre je dienstbaar kunt zijn en kunt geven aan een doel buiten jezelf Virgo is the Mutable-Earth sign. Virgos adapt to different people and situations by finding ways to make themselves useful. To hide their vulnerability, they focus attention on what they're doing rather than who they are. To deflect attention away from themselves, Virgos will also focus on other people by praising their talents and virtues, or just as likely, by listing their faulty behavior or personal defects. 
22. Weegschaal Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10.
Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT Weegschaal 23 september - 23 oktober Ik verenig Relaties Samenwerkingsverbanden Afspraken en kontrakten Heerser Venus; - zegt iets over de manier waarop je in staat bent liefde te geven of te ontvangen, - hoe je tegendelen verenigt en in hoeverre je bereid bent water bij de wijn te doen Libra is the Cardinal-Air sign. Librans accomplish things because they intellectually evaluate what needs to be done, and then they charm others into cooperating with them to achieve the goal. By unselfishly sharing the success of accomplishment with those who assisted, Librans continue to engender the cooperative efforts of others. They have to learn how to deal with confrontations. Fear of hurting others or avoidance of hostile situations can keep them from pursuing their goals. 
23. Schorpioen Personen, geboren in het astrologische teken Schorpioen (Skorpius): 24.10.-22.11.
Individuals born in astrological sign scorpio: 24 OCT - 22 NOVSchorpioen 23 oktober - 22 november Ik geniet of ik vernietig Transformatie- en verwerkingsprocessen. Psychologie Machtsbehoefte. Wilskracht en sexualiteit Het verborgene en alles wat ooit verdrongen werd Heerser Pluto; - geeft aan hoe je met diepe innerlijke veranderingen omgaat - hoe de sexualiteit wordt beleefd als een totale overgave aan de ander. - geeft aan waar je je "donkere kant" , om met Jung te spreken: je schaduw ontmoet. Scorpio is the Fixed-Water sign. Scorpios stubbornly cling to emotional attachments. They rarely forget or forgive emotional rejection. They have to learn that jealousy and possessiveness are self-defeating. Rechanneling negative feelings and experiences into constructive activities benefits others as well as themselves. No other sign has the emotional strength of Scorpio. 
24. Boogschutter Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC Boogschutter 22 november - 21 december Ik wil recht Oordeels- en meningsvorming Hogere studies. Het recht. Het buitenland Idealen, Religie. Vrijheidsdrang Heerser Jupiter - doet je zoeken naar de samenhang der dingen, door je steeds weer het waarom van de dingen af te vragen en zo tot nieuwe inzichten te komen en die kennis dan uit te dragen - maakt je bewust van datgene wat jij als de waarheid ziet Sagittarius is the Mutable-Fire sign. Restless energy and the need for personal independence keeps Sagittarians moving in many directions. They become experts at adapting to whatever culture and clime happens to fit their current interest. Always ready to travel for business or pleasure, and sometimes because of an overwhelming urge to escape (either figuratively or literally), they are all too willing to bypass the confinements of responsibility and work. 
25. Individuals: frequency of zodiacal signs Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden 
26. Individuals, with their zodiacal sign Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign 
27. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name 
28. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,  
29. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
30. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
31. Document changes Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
32. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
33. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
34. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
35. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
36. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
37. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
38. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
39. Veterans An overview of veterans (at least if you added some) 
40. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
41. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
42. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
43. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
44. individuals: frequency distribution of zodiacal signs individuals: frequency distribution of zodiac signs  
45. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
46. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
47. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
48. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
49. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
50. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
51. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
52. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
53. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
54. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
55. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
56. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
57. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
58. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
59. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
60. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
61. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
62. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
63. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
64. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
65. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
66. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
67. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
68. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
69. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
70. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
71. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
72. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
73. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
74. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
75. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
76. families with missing partners families with missing partners  
77. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
78. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
79. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
80. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
81. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
82. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
83. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
84. families: individuals with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
85. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
86. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
87. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
88. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
89. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
90. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
91.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
92. Same sex marriages  
93. Families sorted according to number of children  
94.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
95. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
96. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
97. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
98. Families: Twins Families: Twins  
99. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
100. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
101. families: husbands families: husbands  
102. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
103. families: wifes families: wifes  
104. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
105. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
106. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
107. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
108. Places without coordinates  
109. Wezen, Orphans Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
110. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
111. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun mother maar waar de vader mist 
112. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende mother 
113. plaatsen in Nederland geordend volgens plaatsen met coordinaten en beschrijving Places in the Netherlands, ordered according to placenames with coordinates and description 
114. Placenames in the Netherlands without coordinates and description Plaatsnamen in Nederland zonder coordinaten en beschrijving 
115. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
116. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
117. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
118. All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.  
119. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
120. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
121. Faulty baptismal dates foutieve doopdatums 
122. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
123. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
124. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
125. empty notes empty notes 
126. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
127. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
128. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
129. Born after Baptized Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
130. People buried before death Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven 
131. Places with an empty description but with coordinates Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten 
132. Ages of people when they died Leeftijden van overleden personen 
133. Age of people when they died leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen 
134. People without a default image but with a photo attached Mensen zonder een standaard klikplaatje maar waar wel een foto aan gelinked is. 
135. Show private notes Toon privé notities 
136. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother 
137. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother 
138. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
139. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
140. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
141. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
142. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
143. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
144. Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
145. Verandering gemaakt door Ingrid Bron  
146. Wrong place names for FAMIILIES Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
147. Media statistics Media statistieken 
148. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
149. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
150. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
151. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
152. Media with coordinates Media met coordinaten.  
153. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
154. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
155. Media which are set as "default photo" Media die als standaard foto zijn aangevinked 
156. Media which are *not* set as "default photo" Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked 
157. People *with* associated media, but *without* default photo Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje 
158. Levende Boekholt's Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
159. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
160. Levende Savenije's Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien 
161. People without any dates Mensen zonder enige datums 
162. People with aproximate birthdates in the provinces of Groningen and Drenthe<1810 Mensen met een "ongeveer" geboortedag in Groningen en Drenthe voor 1810 (via www.allegroningers.nl en www.drenlias.nl zijn die wel in te vullen) De geschatte datums heb ik eruit gehaald, omdat die kennelijk niet gevonden konden worden.